Vi är engagerade i en klimatvänlig framtid

Vi städar efter oss

Webbutiksleveranser har ett koldioxidavtryck. Det är därför vi stödjer högutvecklade företag som tar bort kol från atmosfären.

De deltagande företagen är...

  • Tog bort tusentals ton kol från atmosfären
  • Erbjudit koldioxidneutral leverans i mer än tio miljoner beställningar

Så här fungerar det: För varje beställning vi tar emot används en formel för att uppskatta beräknade leveransutsläpp. Baserat på dessa uppskattningar går en del av våra intäkter till kolavskiljningsföretag som har utvärderats vetenskapligt av Carbon Direct- forskare. Dessa företag kommer att använda dessa medel för att ta bort så mycket koldioxid som vår sjöfart har orsakat. Eventuella ytterligare medel kommer att gå till vidareutveckling av teknik för kolborttagning.

Ett par företag som eliminerar våra transportutsläpp.

Gräsrotskol

Videoförhandsgranskning är inte tillgänglig i redigeraren.
 
Grassroots Carbon uppmuntrar ranchägare att ändra sina metoder för markanvändning för att förbättra markens och ekosystemens hälsa, binda och lagra mer kol i jorden.

Återplantering av mast

Drönare över en skog
Mast Reforestation kombinerar beprövade skogsbruksmetoder med ny teknik för att odla friska, hållbara och klimatanpassade skogar som gått förlorade till skogsbränder. Mastis tjänster inkluderar fröinsamling, plantodling, återplanteringstjänster och finansiering baserad på högkvalitativa koldioxidkrediter.